Σχετικά με τον αποκλεισμό των 15νθήμερων και μηνιαίων περιφερειακών εφημερίδων καθώς και του συνόλου του κλαδικού τύπου από το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο ταχυδρομικής διακίνησης 400 φύλλων.

Το κείμενο της Α.Κ.Ε.

Η απάντηση του ΥΠ. ΨΠΤΕ