Στις 8 Νοεμβρίου 2017, συμμετείχα στο 4ο Προσυνέδριο στο Ηράκλειο στην συζήτηση για την «Ψηφιακή Οικονομία: Πώς η Τεχνολογία δημιουργεί νέες προοπτικές και ευκαιρίες;»

Η πρόταση του κόμματος για τον ψηφιακό κόσμο. Το σχέδιό μας έχει την ονομασία «Ψηφιακή Ομάδα ΔΕΛΤΑ: Και αφορά Δίκτυα, Δημόσιο, Δεξιότητες, Δεδομένα».

  • Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής Οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Αξιοποίηση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας προς όφελος του πολίτη με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου για ψηφιακές υπηρεσίες και τα πνευματικά δικαιώματα.
    Ανάπτυξη και διαχείριση των δημόσιων ψηφιακών υποδομών, μέσα από συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα.
  • Άνοιγμα των δεδομένων του δημόσιου τομέα και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, για να δημιουργηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Δεσμευόμαστε επίσης για την αντιμετώπιση του Ψηφιακού χάσματος, στηρίζοντας όσους δεν έχουν πρόσβαση με:

  • Προγράμματα ψηφιακής επιμόρφωσης ανέργων μέσης ηλικίας.
  • Επιδοτούμενη πρόσβαση στο internet στα άτομα άνω των 65 ετών.
  • Άρση ψηφιακού αποκλεισµού ειδικών πληθυσμιακών οµάδων (ΑΜΕΑ).
  • Ενθάρρυνση να δημιουργηθεί σε κάθε Δήμο «σχολή» για τα ψηφιακά για όλους τους πολίτες.
  • Καθιέρωση μιας γραμμής βοήθειας εθνικής εμβέλειας για ζητήματα πρόσβασης στο internet.

Όλα τα αποτελέσματα του 4ου  Προσυνεδρίου εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 11ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ