«Την αποτελεσματικότητα του κ. Καμμένου αμφισβητούμε: υπήρξε μεσάζων; ποιά τα οφέλη για την Ελλάδα;»

«Αλλά επειδή είναι γαντζωμένοι θα υπερασπιστούν τον Καμμένο μέχρι τελικής πτώσεως.»

Παρακολουθείτε όλη την εκπομπή εδώ