Θα βρείτε τα βασικά σημεία της ομιλίας μου  στο 11ο Συνέδριο του Κόμματος εδώ