Το κείμενο της ερώτησης 

Η απάντηση της ΑΑΔΕ

Η απάντηση του Υπ. ΨΠΤΕ