Το κείμενο της ερώτησης

Η απάντηση του Υπ. ΨΗΠΤΕ

Η απάντηση του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων