Άρθρο στο thepresident.gr

Άρθρο στο thepresident.gr

22 Μαρτίου 2019


Αλγόριθμος vs. Άνθρωπος: Ποιος παίρνει την απόφαση; 

Ένας αλγόριθμος αποτελείται από μια σειρά εντολών. Εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι σαφείς και σκοπεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Οι αλγόριθμοι ευνοούν τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και προγραμμάτων. Βελτιώνουν επίσης την επίδοση των συσκευών και μηχανών που εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Η ικανότητα των αλγορίθμων να επιλύουν προβλήματα γρήγορα, επαναλαμβανόμενα και με ακρίβεια τους καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για καθημερινές διαδικασίες. Η ανάπτυξη δυνατών υπολογιστικών συστημάτων και η συνεχής ροή πληροφοριών από τους χρήστες έχουν αναδείξει νέες μορφές αλγοριθμικών τεχνολογιών δίνοντας ώθηση σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική.

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, διαδικασίες όπως η επιλογή και η λήψη απόφασης, μεταβιβάζονται ολοένα και περισσότερο από τους ανθρώπους στους αλγόριθμους. Οι αλγόριθμοι όχι μόνο συμβουλεύουν αλλά κάποιες φορές αποφασίζουν κιόλας την ερμηνεία των δεδομένων και την επιλογή ενεργειών. Αποτελούν άλλοτε βασικά και άλλοτε βοηθητικά εργαλεία λήψης απόφασης, είτε σε τομείς της ζωής μας οι οποίοι δεν υπήρχαν πριν από μια δεκαετία (ποιες ενημερώσεις και ειδήσεις εμφανίζονται στις οθόνες των συσκευών μας), είτε σε παραδοσιακούς τομείς, όπου μέχρι σήμερα οι αποφάσεις λαμβάνονταν κυρίως από τον άνθρωπο, όπως λ.χ. η υγειονομική περίθαλψη και η απασχόληση.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο μου στο thepresident.gr