Περιφερειακή πολιτική και ψηφιακή καινοτομία

Περιφερειακή πολιτική και ψηφιακή καινοτομία

13 Μαΐου 2019


Άρθρο στο kosmoslarissa.gr

Η βιωσιμότητα και η άνθιση των σύγχρονων οικονομιών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επένδυση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η αειφόρος ανάπτυξη σχετίζεται όλο και περισσότερο με τη δυνατότητα των περιφερειακών οικονομιών να καινοτομούν και να μετασχηματίζονται, σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές οικονομίες οφείλουν να ενθαρρύνουν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε περιφερειακό επίπεδο. Οφείλουν να επενδύουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ειδικά για τη χειμαζόμενη, από την κρίση, ελληνική οικονομία, η επένδυση στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ψηφιακή καινοτομία αποτελεί μονόδρομο.
Η ενίσχυση της Ελληνικής περιφέρειας αποτελεί το όχημα για την αειφορία και την ανάπτυξη της οικονομίας μας, για την προκοπή και την ευημερία της πατρίδας μας.
Η επένδυση στην ψηφιακή καινοτομία και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για να οδηγήσει στην ανάπτυξη και για να έχει νόημα, οφείλει να είναι στοχευμένη στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών της.
Και αυτό το καταθέτω με πλήρη επίγνωση, καθώς η πορεία μου στην πολιτική ξεκίνησε από την Ελληνική περιφέρεια, και συγκεκριμένα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της ιδιαίτερης πατρίδας μου, την οποία, στη συνέχεια, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Η αξιοποίηση των καινοτόμων εφαρμογών των ΤΠΕ και η προσαρμογή τους στις τοπικές ανάγκες της Ελληνικής περιφέρειας, με προτεραιότητα την παροχή υψηλής και εξειδικευμένης ψηφιακής κατάρτισης στο ανθρώπινο δυναμικό της, αποτέλεσαν τον βασικό άξονα για να διαμορφωθεί το πολιτικό μας πρόγραμμα, στον Τομέα της Ψηφιακής Πολιτικής, του οποίου είμαι επικεφαλής.
Η περιφερειακή ανάπτυξη, εδώ και χρόνια, αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται στοχευμένες δράσεις και γίνονται επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα, για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

[...] Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρo το άρθρο στην ιστοσελίδα του kosmoslarissa.gr