Τεχνολογία & μεταφορές

Τεχνολογία & μεταφορές

18 Φεβρουαρίου 2019


Τεχνολογία: Η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών

Οι οδικές -επιβατικές και εμπορευματικές- μεταφορές αποτελούν διαχρονικά σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Ιδιαίτερα στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών, οι οδικές μεταφορές παραμένουν το βασικό μέσο μεταφοράς τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 76,4% των συνολικών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών γίνεται οδικώς, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο ξεπερνώντας το 95%! Κι ενώ η Ε.Ε. επενδύει στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, οι οποίες είναι το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη, οι οδικές μεταφορές φαίνεται πως θα συνεχίσουν να κατέχουν την «μερίδα του Λέοντος» καθώς αποτελούν το πρώτο και το τελευταίο τμήμα μιας συνδυασμένης μεταφοράς.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι ανάμεσα στα ορόσημα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μεταφορών, συγκαταλέγεται η νομοθεσία για τις οδικές και θαλάσσιες ενδομεταφορές- καμποτάζ (τις μεταφορές αγαθών ή επιβατών μεταξύ δύο σημείων στην ίδια χώρα από μεταφορείς με έδρα σε άλλη χώρα) ...

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο μου στο thepresident.gr