4ο Delphi Economic Forum

4ο Delphi Economic Forum

02 Μαρτίου 2019


Να επαναπροσδιορίσουμε την Ελλάδα ως έναν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κόμβο.

Στο 4ο Delphi Economic Forum στο άκρως ενδιαφέρον πάνελ " The conditions for transforming Greece as a European Digital Hub" συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την Ελλάδα ως Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κόμβο μαζι με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Παππά, και εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων του τομέα των ΤΠΕ.. 

Με σεβασμό προς τις αρχές της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να εφαρμόσουμε μια νέα εθνική ψηφιακή στρατηγική δημιουργώντας οφέλη πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα για την οικονομία, την κοινωνία, τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας. 

Για να μπορέσει η Ελλάδα να δημιουργήσει συνθήκες ψηφιακής ανάπτυξης και να καταφέρει μελλοντικά να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάταξης της ψηφιακής στρατηγικής για την οικονομία, την κοινωνία και τη βιομηχανία από αξιόλογους ανθρώπους της πολιτικής, της αγοράς και των κοινωνικών φορέων. 

Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την Ελλάδα ως έναν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κόμβο βασιζόμενοι στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα μας ωθήσουν στο κέντρο της Ψηφιακής Ευρώπης με υπερκομματική διάθεση, συναινετικό πνεύμα αλλά υπευθυνότητα.

Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε αναπτυξιακό επίπεδο είναι απεριόριστες, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο με τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια. 

 Δείτε συνοπτικά την παρουσίαση μου εδώ.

      

     

Περισσότερες πληροφορίες για τις διεργασίες του 4ου Delphi Economic Forum εδώ.