Blockchain (un)conference

Blockchain (un)conference

07 Μαρτίου 2019


Στο πλαίσιο του 1ου blockchain (un)conference στη Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων συμμετείχα στις συζητήσεις για τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία του Blockchain και τα οφέλη για τον άνθρωπο, την κοινωνία & το ψηφιακό μας μέλλον. 

Το blockchain εχει τεράστια δυναμική: μετασχηματίζει ψηφιακά δραστηριότητες στη δημόσια διοίκηση, την ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικών δεδομένων, την Υγεία, την Παιδεία, την επιχειρηματικότητα και την προώθηση διαλειτουργικών υποδομών. Μπορεί να είναι μια λύση που πολλαπλασιάζει τα οφέλη παραγωγικών τομέων όπως η γεωργία, η αλιεία και η ναυτιλία. Τομείς οι οποίοι παραδοσιακά συνδράμουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

To blockchain μπορεί επίσης να είναι μια λύση για να μετασχηματίσουμε ψηφιακά διαδικασίες χρονοβόρες για τους Έλληνες, όπως το κτηματολόγιο, τη σύναψη συμβολαίων και τη δημόσια διοίκηση.

Είναι μια μορφή τεχνολογίας που με σωστό συντονισμό και επαρκείς επενδύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να οδηγήσουν τους Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες στο κέντρο της Ψηφιακής Ευρώπης.

Πρέπει να προχωρήσουμε δυναμικά και στρατηγικά επενδύοντας στις τεχνολογίες blockchain και να δημιουργήσουμε συνθήκες τεχνολογικής ανάπτυξης με σωστό σχεδιασμό και συνεργασία ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Να επενδύσουμε στις καινοτόμες ιδέες των ανθρώπων μας.

 

Περισσοτερα για την εκδηλωση εδώ.